fbpx
Dzisiaj jest: 19 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna

Cegiełka na Rossę

Serdecznie dziękuję Moim Turystom, którzy nabyli cegiełki na renowację pomnika Stanisława Leszczyc-Grabianki, znajduje się on na jednej z najważniejszych nekropolii dla Polaków – wileńskiej Rossie.

Stanisław Leszczyc - Grabianka podporucznik Kowieńskiego Pułku Strzelców, poległ pod Bystrzycą 12 lipca 1920 roku podczas wojny z bolszewikami w obronie ojczyzny. Pochowany został na Rossie wspólnie z bratem Władysławem, który utonął w Wilii cztery lata wcześniej. Pomnik ustawiony przez rodzinę dopiero w 1930 roku.
Po II wojnie światowej został zniszczony krzyż na pomniku oraz ogrodzenie. Dzięki ofiarności moich turystów za zebrane dotąd środki za cegiełki został pomnik wyrównany, oczyszczony i ustawiony nowy krzyż. Obecnie zbierane są środki na ogrodzenie.

Zezwolenie na odnowę pomnika uzyskało Stowarzyszenie "Memoriale", którego celem działalności jest opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej. Projekt renowacji miejsca pochówku braci Leszczyc - Grabianka został zatwierdzony 4 kwietnia 2014 r. w samorządzie Wilna oraz Departamencie Ochrony Zabytków, Nr. A637-6/14 (2.3.2.10-MP9).
Pomnik odnawia konserwator zabytków Czesław Połoński (na zdjęciach).

Stanisław Leszczyc-Grabianka Stanisław Leszczyc-Grabianka

Stanisław Leszczyc-Grabianka Stanisław Leszczyc-Grabianka

Pomnik Stanisława Leszczyc - Grabianki jest już po renowacji. (21-05-2015)

Stanisław Leszczyc-Grabianka Stanisław Leszczyc-Grabianka

Artykuł w "Tygodniku Wileńszczyzny" o renowacji pomnika Stanisława Leszczyc-Grabianki.


 

01-06-2015

Wraz ze Stowarzyszeniem „Memoriale” przystępujemy do renowacji pomników dwóch ułanów spoczywających na Starej Rossie.

Śpij spokojnie w zimnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie - słowa wypisane na pomniku Józefa Filipowicza z 13 Pułku Ułanów Wileńskich mówią o jego ofierze w obronie Ojczyzny podczas wojny z bolszewikami w 1919 roku. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej zginął pod Wilnem 9 stycznia 1919 roku w wieku 22 lat.
Obok pochowany jest rówieśnik ułana - Czesław Klukowski, który ofiarował swe młode życie w obronie miasta dwa tygodnie później.
Oba pomniki wymagają gruntownego odnowienia: ustawienia nowych krzyży, zrobienia ogrodzenia i umocnienia fundamentów.

Projekt renowacji pomników zatwierdził wileński samorząd i Departament Ochrony Zabytków 26 maja 2015 roku, Nr. A63728/15(2.3.2.10-MP9).

Stanisław Leszczyc-Grabianka

29-08-2015

Dwa pomniki ułanów zostały odnowione, koszt renowacji wynosi 850 euro.
Wyrażam wdzięczność Turystom za nabyte cegiełki, serdecznie dziękuję za Państwa szczodrość i ofiarność.
Dziękuję za pomoc i zaangażowanie p. Alicji Romejko.

Czesław Klukowski i Józef Filipowicz Czesław Klukowski i Józef Filipowicz Czesław Klukowski i Józef Filipowicz Czesław Klukowski i Józef Filipowicz Czesław Klukowski i Józef Filipowicz

W ramach zebranej kwoty - 850 EUR – został oczyszczony też pomnik Józefa Olszewskiego.
Józef Olszewski, pierwszy prezes Studenckiego Koła Medyków Uniwersytetu Stefana Batorego, zginął podczas walk z bolszewikami o Wilno w 1919 roku. Pomnik ustawili studenci medycyny wileńskiej wyższej uczelni dziesięć lat później, gdy obchodzono 10-lecie działalności reaktywowanego Uniwersytetu Stefana Batorego.

Józef Olszewski Józef Olszewski


 

07-09-2015

Od początku września we współpracy ze Stowarzyszeniem „Memoriale” są zbierane pieniądze na odnowę pomników legionistów – uczestników wojny z bolszewikami.
Zostanie odnowiony pomnik podkomisarza Władysława Tomaszewicza, który zginął oddając życie w obronie Ojczyzny w wieku 22 Lat.
Słabo czytelny napis na pomniku kolejnego legionisty po odnowie pozwoli należycie upamiętnić miejsce jego pochówku.
Projekt renowacji pomników Departament Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury RL zatwierdził 9 września 2015 roku Nr 1637-46/15(2.3.2.10-M89).

Pomnik podkomisarza Władysława Tomaszewicza Pomnik podkomisarza Władysława Tomaszewicza Pomnik legionisty z nieczytelnym napisem


 

18-10-2015

Szanowni Państwo, został odnowiony pomnik Józefa Minowicza (ze słabo czytelnym dotychczas napisem).
Serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe Moim Turystom.
Pomnik odnowił konserwator zabytków Czesław Połoński. Koszt renowacji – 420 euro.

Pomnik Józefa Minowicza Pomnik Józefa Minowicza


 

06-11-2015

Przed 1 listopada udało się odnowić pomnik Zygmunta Nagrodzkiego (1865 – 1937). Urodzony w Zułowie, przyjaciel Józefa Piłsudskiego, działacz oświatowy i społeczny.
Projekt renowacji został zatwierdzony 04-04-2014 r., Nr. A637-8/14 (2.3.2.10-MP9) przez Departament Ochrony Zabytków RL i wileński samorząd. Odrestaurowanie kosztowało 340 euro, pomnik odnawiał konserwator zabytków Czesław Połoński.
Serdecznie dziękuję Moim Turystom za nabyte cegiełki, za Państwa hojność i chęć pomocy.

Pomnik Zygmunta Nagrodzkiego przed renowacją Pomnik Zygmunta Nagrodzkiego po renowacji Pomnik Zygmunta Nagrodzkiego po renowacji

Artykuł w "Tygodniku Wileńszczyzny" o renowacji pomnika Zygmunta Nagrodzkiego.


 

14-07-2016

Pomniki przed renowacją Pomnik podkomisarza Władysława Tomaszewicza po renowacji

Został odnowiony pomnik podkomisarza Władysława Tomaszewicza. Koszt renowacji 405 euro. Serdecznie dziękuję Moim Turystom za wsparcie finansowe.

Pomnik Stefanii Kasper po renowacji

Kolejny odnowiony pomnik upamiętnia uczestniczkę Wileńskiej Samoobrony Stefanię Kasper, spokrewnioną z obok pochowanym podkomisarzem. Koszt renowacji 650 euro. Serdecznie dziękuję Moim Turystom za wsparcie finansowe.

Pomnik Stefanii Kasper po renowacji


 

10-10-2016

Pomnik przed renowacją Pomnik Pikielskich po renowacji Pomnik Pikielskich po renowacji

W sierpniu 2016 roku odnowiono granitowy pomnik braci Pikielskich, mieszkańców Kolonii Wileńskiej. Młodszy - Kazimierz - zmarł w wieku trzech lat, brat jego Stanisław walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Zginął mając zaledwie 20 lat. Dzięki ofiarności turystów z Polski, powróciła na pomnik tablica upamiętniająca szlachetnego chłopaka (została całkowicie zniszczona po II wojnie światowej). Dzięki uzyskanym informacjom z archiwum wileńskiego, na tabliczce znalazł się historyczny nadpis z międzywojnia, z charakterystycznym słowami z piosenki: "Śpij Stasieńsku, w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie". Pusta nisza czeka na zdjęcie jednego z braci Pikielskich.

Pomnik rodziny Życkich przed renowacją Pomnik rodziny Życkich po renowacji Pomnik rodziny Życkich po renowacjj

Został odnowiony granitowy pomnik upamiętniający rodzinę Życkich. Przede wszystkim został umocniony chwiejący się wysoki krzyż. Jan Życki był lekarzem wojskowym, członkiem Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności, odznaczony orderem św. Stanisława. Był właścicielem kamienicy przy Bernardyńskiej 11 w Wilnie i jako pierwszy umieścił tablicę, że tu mieszkał Adam Mickiewicz i redagował "Grażynę".
Koszt renowacji obu pomników - 485 euro. Serdecznie dziękuję Moim Turystom za wsparcie finansowe.


 

20-11-2016

Pomnik przed renowacją Pomnik Felicji Bielewiczowej po renowacji

W październiku 2016 r. odnowiono pomnik uczestniczki Wileńskiej Samoobrony w 1919 roku Felicji Bielewiczowej z Rymwid - Mickiewiczów.
Koszt renowacji - 574 euro.


 

30-10-2017

Pomnik rodziny Dziekiewiczów przed renowacją Pomnik rodziny Dziekiewiczów po renowacji Pomnik Władysława Wiszniewskiego przed renowacją Pomnik Władysława Wiszniewskiego po renowacji Pomnik Władysława Wiszniewskiego po renowacji

Latem, zgodnie z zatwierdzonym projektem Nr. A637-72/16 (2.3.2.10-MP2, zgoda Departamentu Ochrony Zabytków RL), były odnowione pomniki rodziny Dziekiewiczów i posterunkowego Władysława Wiszniewskiego. Zostały odtworzone ogrodzenia i oczyszczone oraz zakonserwowane płyty nagrobne.
Dziękuję za wsparcie finansowe Moim Turystom. Koszt renowacji obu pomników - 735 euro.
Współpraca: Stowarzyszenie „Memoriale”


 

07-09-2018

Pomnik Hali Dmochowskiej przed renowacją dmochowska2th dmochowska3th Pomnik Hali Dmochowskiej po renowacji

Na Starej Rossie został odnowiony pomnik Hali Dmochowskiej, 10-letniej dziewczynki. Koszt renowacji 395 euro.
Serdecznie dziękuję moim Turystom za wsparcie finansowe.


 

23-07-2020

Pomnik rodziny Urniaży Pomnik legionisty Bohdana Żylińskiego

Zniszczony pomnik rodziny Urniaż został odnowiony zgodnie z projektem zatwierdzonym przez samorząd Wilna i departament ochrony zabytków wg pisma Nr 637-115/19(2.3.2.10-VMA). Ogólny koszt renowacji wyniósł 1800 Eur: został ustawiony całkowicie nowy pomnik z żelaznym krzyżem, a także pokryte koszta projektowe przewidywanego do odnowy pomnika legionisty Bohdana Żylińskiego. Urniaż Paweł był urzędnikiem Sądu Okręgowego w Wilnie. Pomnik odnowiono ze względu na bardzo zły jego stan fizyczny.