fbpx
Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel

Działacze społeczni

Jan Kazimierz Wilczyński
Grób K.Wilczyńskiego na cmentarzu Rossa

Jan Kazimierz Wilczyński (1806 – 1885) – lekarz, wielki znawca sztuki, wydawca „Album Wileńskiego”. Urodził się pod Ucianą, w latach 1824 – 1827 studiował medycynę na Uniwersytecie Wileńskim, naukę kontynuował w Paryżu. W 1842 r. ukończył Akademię Medyko – Chirurgiczną w Wilnie. W Paryżu za własne pieniądze(cały swój majątek zainwestował w to wydawnictwo) wydawał „Album Wileńskie”, angażował do tej pracy słynnych malarzy z różnych państw, znanych rytowników. Album tworzą 364 litografie przedstawiające widoki Wilna i okolic.
J. K. Wilczyński zmarł w Wilnie, spoczywa na wileńskiej Rossie.

Józef Montwiłł
Józef Montwiłł

Grób J. Montwiłła na cmentarzu Rossa

Józef Montwiłł (1850 – 1911) – urodzony w Mitjaniszkach w powiecie wiłkomierskim na Litwie, pochodził z bogatej ziemiańskiej rodziny, prawnik z wykształcenia. Wielki wileński filantrop: zakładał przytułki, organizował obiady bezpłatne, kolonie dla dzieci z rodzin biednych. Był dyrektorem Banku Ziemskiego w Wilnie, współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, założycielem Towarzystwa Artystycznego „Lutnia”. Spoczywa na Rossie wileńskiej, na pomniku przedstawiony piękny anioł z kagankiem oświaty w rękach.

Tadeusz Wróblewski
Grób T. Wróblewskiego na cmentarzu Rossa

Tadeusz Wróblewski (1858 – 1925), herbu Ślepowron – adwokat, działacz społeczny, kolekcjoner, bibliofil, założyciel Biblioteki Wróblewskich. Urodził się i zmarł w Wilnie, spoczywa na Rossie.
Bibliotekę założył w 1912 r., przekazał dla Wilna w 1925 r., filarem jej były książki rodziców T. Wróblewskiego, jak też te, które sam skupował albo otrzymywał w postaci honorarium.W swym testamencie słynny adwokat zaznaczył, że bibliotekę przekazuje społeczeństwu, jej zbiory nie mogą być wywiezione z Wilna. Mieści się ona w dawnej rezydencji Tyszkiewiczów.
W 1926 r. bibliotekę upaństwowiono i na cześć rodziców jej twórcy nazwano Państwową Biblioteką im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie.
Od października 1939 r. biblioteka była własnością Litwy, została przemianowana na Bibliotekę Litewskiej Akademii Nauk. W marcu 2010 r. przywrócono jej częściowo dawną nazwę: Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, jej zbiory sięgają 4 mln egzemplarzy.