fbpx
Dzisiaj jest: 13 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Ida, Hermenegilda, Przemysław

Księża, biskupi, kardynałowie

Wojciech Albrycht Radziwiłł
Wojciech Albrycht Radziwiłł

Wojciech Albrycht Radziwiłł (1476– 1519) – biskup wileński, nazywany Jałmużnikiem, gdyż z własnych pieniędzy karmił 300 biedaków. Opracował statut kapituły wileńskiej, odbudował kościół i klasztor bernardynów w Wilnie, zatroszczył się o właściwe szaty i naczynia liturgiczne dla katedry, został pochowany w podziemiach tej świątyni.

Ignacy Massalski
Ignacy Massalski

Katedra wileńska

Ignacy Massalski (1729 – 1794) – biskup wileński (od 1762 r.), dzięki jego staraniom i wsparciu finansowemu Wawrzyniec Gucewicz przebudował katedrę w stylu klasycyzmu.Był jednym z inicjatorów powstania Komisji Edukacji Narodowej i pierwszym jej prezesem. Zachęcał do krzewienia oświaty wśród chłopów, w diecezji wileńskiej rozwijał sieć szkół początkowych.
W polityce wyrażał poglądy prorosyjskie, przystąpił do konfederacji targowickiej, dlatego podczas powstania 1794 r. został schwytany przez tłum ludzi w Warszawie i bez żadnego sądu powieszony, w 1795 r. trumnę ze zwłokami biskupa przywieziono do Wilna, spoczywa w podziemiach katedry, w krypcie biskupiej.

Jerzy Radziwiłł
Jerzy Radziwiłł

Jerzy Radziwiłł (1556 – 1600) – syn Mikołaja Radziwiłła Czarnego, urodzony w Wilnie, był wychowywany w duchu protestanckim, uczył się w szkole kalwińskiej w Wilnie, na katolicyzm przeszedł w 1574 r. i wręcz fanatycznie zaczął zwalczać idee reformacji, palił protestanckie książki, zamykał drukarnie, w których je drukowano. W 1582 r. założył w Wilnie pierwsze Seminarium Duchowne.
Jerzy Radziwiłł - pierwszy kardynał Litwy (od 1583 r.), po jego śmierci w ciągu 400 lat Litwa nie miała żadnego kardynała.
Zmarł w 1600 r. w Rzymie w wieku 44 lat z powodu zapalenia płuc..