fbpx
Dzisiaj jest: 19 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna

Pomniki, które warto w Wilnie zobaczyć

Pomniki w Wilnie

Pomnik A. Mickiewicza, ustawiony w zakątku gotyckim w 1984 r., jest zaprojektowany przez znanego litewskiego rzeźbiarza Gediminasa Jokubonisa. Przedstawia słynnego polskiego poetę doby romantyzmu w płaszczu pielgrzyma, wspartego na złamanej kolumnie, symbolizującej jego życie, i patrzącego na swe ukochane Wilno.

Pomniki w Wilnie

Pomnik Stanisława Moniuszki przy kościele św. Katarzyny, ustawiony w 1922 r., widnieje na nim napis: Stanisławowi Moniuszce - Wilno. Wybitny kompozytor spędził w naszym mieście 18 lat, a wyjeżdżając do Warszawy powiedział: „Żal mnie Wilna”.

Pomniki w Wilnie

Awangardowy pomnik Barbary Radziwiłłówny - ulubionej królowej Litwinów i z pewnością jednej z najpiękniejszych kobiet ówczesnej Europy.

Pomniki w Wilnie

Pomnik latarnika – upamiętnia wszystkich latarników wileńskich, dzięki którym w tych czasach odległych nie było w Wilnie egipskich ciemności.

Pomniki w Wilnie

W całym majestacie na tronie siedzi król Mendog - jedyny koronowany władca litewski. Pomnik się znajduje przed Litewskim Muzeum Narodowym, stanął tu w 2003 r., gdy obchodzono 750 – lecie koronacji, która się odbyła 6 lipca 1253 r.

Pomniki w Wilnie

Pomnik księcia Gedymina, dziadka Władysława Jagiełły, władcy, który przeniósł stolicę państwa z Trok do Wilna. Gedymin rządził Wielkim Księstwem Litewskim w I poł. 14 w., był dobrym dyplomatą, umocnił pozycję WKL na ziemiach ruskich, w listach do miast Hanzy zapraszał kupców, rzemieślników do Wilna, za jego panowania na Litwę przybyli pierwsi żydzi. Prowadził korespondencję z papieżem i w listach informował o prawdziwych zamiarach Krzyżaków wobec ziem WKL.
Twórcą pomnika jest Vytautas Kaszuba.

Pomniki w Wilnie

Anioł Zarzecza - ustawiony został w 2002 r. na kolumnie mającej 8,5 m wysokości przez artystów mieszkających w dzielnicy Zarzecze, symbolizuje związek nieba z ziemią.

Pomniki w Wilnie

Pomnik Mieczysława Dordzika, 16 – letniego chłopca, który podczas powodzi w 1931 r. uratował w wezbranej Wilence żydowskie dziecko, sam jednak zginął. Pomnik wzniesiony przez wdzięcznych wilnian, znajduje się nad Wilenką.

Pomniki w Wilnie

Pomnik Wawrzyńca Gucewicza – wybitnego architekta doby klasycyzmu, który m. in. przebudował katedrę wileńską w II- ej poł. XIX w., jest również twórcą ratusza w Wilnie.

Pomniki w Wilnie

Pomnik Ofiar Ludobójstwa (znajduje się obok Muzeum KGB) – kopiec usypany z polnych kamieni przywiezionych z różnych zakątków Litwy.

Pomniki w Wilnie

Pomnik Vincasa Kudirki (1858 – 1899) – redaktora litewskiego patriotycznego czasopisma „Dzwon”, autora hymnu litewskiego.
Twórcą pomnika jest litewski rzeźbiarz Arunas Sakałauskas.