fbpx
Dzisiaj jest: 21 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Dąbrowa w Duksztach

Dąbrowa w Duksztach Dąbrowa w Duksztach Dąbrowa w Duksztach

Dąbrowa Duksztańska (znajduje się w 30 km od Wilna, można tu wstąpić jadąc do Kiernowa) ukształtowała się w ciągu kilku ostatnich stuleci. Jest to jeden z największych i najstarszych naturalnych lasów zachowanych na Litwie, powierzchnia którego stanowi 302 ha. Kiedyś podobne dąbrowy szumiały na terenie całego kraju. Rośnie tu aż 280 gatunków roślin, wysiadują zaś rzadko spotykane na Litwie ptaki-orlik krzykliwy i czarny bocian. W dziuplach starych dębów gnieździ się 7 gatunków nietoperzy. W lesie można zobaczyć lisa, kunę, zające, dziki, sarny, jelenie. Sójka, wszędzie chowając żołędzie, dołącza się do starań leśników w ich dążeniu odtworzenia lasu dębowego.

Dąbrowa w Duksztach

Dąb jest najważniejszym drzewem w mitologii pogańskiej Litwinów, którzy sądzili, że dąbrowy są domem bogów. Ołtarze ofiarne, miejsca święte były w lasach dębowych albo obok potężnych pojedynczych dębów, pod którymi Litwini modlili się, dlatego w dąbrowach nie można było złamać nawet małej gałązki.

Kogo spotkamy na szlaku mitologicznym? Między innymi:

Dąbrowa w Duksztach

Perkunas - najważniejszy bóg w mitologii pogańskiej, gdy się gniewał na Litwinów, zrzucał na ziemię pioruny. W jego świątyni palił się wieczny ogień, przy którym czuwały wajdelotki. Dąb był drzewem poświęconym Perkunasowi.

Dąbrowa w Duksztach

Miłda - bogini miłości, święta poświęcone jej odbywały się w kwietniu i maju.

Dąbrowa w Duksztach

Medeine - bogini lasów, patronka łowów, chroniła stare dęby. Należała do panteonu najważniejszych bogów. Jako jedynej bogini jej składał ofiary król Mendog.

Dąbrowa w Duksztach

Gabija - bogini ognia, patronka ogniska domowego. Na Litwie ogień był świętością, ustosunkowywano się do niego z wielkim szacunkiem,składano mu ofiary, modląc się do Gabii.

Dąbrowa w Duksztach

Praamžis - wieczny bóg, stwórca innych bogów i ludzi. Był bogiem czasu, losu i przeznaczenia.